Nordmark.org

Kommande

12 december
Bågskyttetävling


Välj språk

Nordmark har nytt furstepar

I en nervkittlande och spännande torneringfinal besegrade Eirik Hårfager först Fardäng Skvaldre och sedan Cormac Lawless O'Toole för att leda sin consort vicontessa Filippa Birgersdotter till Nordmarks tron

Länge leve furstinnan Filippa!
Länge leve furst Eirik!
Länge leve Nordmark!

Nordmarks Ting

28 medlemmar närvarade vid Tinget där vi diskuterade kring för och
nackdelar med olika upplägg på barnutmärkelser och sedan röstade fram att
godta och fortsätta förädla det förslag som följer nedan.
Till de olika utmärkelserna följer en badge som nu furstepar tillsammans
med häroldsämbetet kommer utforma. Slutligen kommer lagen att skrivas ned
och utmärkelserna blir officiella.

Det går alldeles utmärkt att sända in
rekommendationer till de nya utmärkelserna via rekommendationssidan på
Nordmark.org

Förslag till ny lagtext:
Inledande lagtext efter paragraf E. Nordmarks utmärkelser.

”F. Nordmarks utmärkelser för barn
Furstendömet Nordmark har följande utmärkelser för barn (under 14 års
ålder)som är bosatta och aktiva i Nordmark. Dessa utmärkelser är lika i
rang och ära. Dessa utmärkelser medför INTE ett sköldebrev.”

a. Nyfikna ekorren.
”Ges till de barn i Nordmark som aktivt deltagit på minst 10 evenemang och
visat ett intresse för aktiviteterna som genomförts där.”
Badge: En vit ekorre på bakgrund av Nordmarks färger.

b. Snabba Haren.
”Ges till de barn som aktivt visat stor hjälpsamhet och i detta varit en
förebild för andra och som ivrigt arbetat i och för furstendömet.”
Badge: En vit hare i språng på bakgrund av Nordmarks färger ..

c. Skimrande Enhörningen.
”Ges till de barn som utmärkts sig genom att visa ett stort intresse,
förmåga och talang inom konst och vetenskap.”
Badge: En vit enhörning alt. ett vitt enhörningshuvud på bakgrund av Nordmarks
färger.

d. Modiga Lejonet.
”Ges till de barn som visat prov på ridderligt beteende och aktivt
deltagit i någon form av kämpalek för barn.”
Badge: Ett vitt lejon i på bakgrund av Nordmarks färger.

Lagen uppdaterad

På Vinterspelen hölls Nordmarks Ting och där diskuterades och godkändes lagändringar i Nordmark. Den nya lagen publicerades sedan i Silversparren samt Dragons Tale och föll sedan i laga kraft i och med att den proklamerades på hover under Dubbelkriget.
Lagen är nu uppdaterad här på Nordmarks hemsida.

Det kommer pågå ett projekt med en komplett lagrevidering. Vill ni vara med i det så kontakta Vanna. Paralellt med detta gör Celemon en översyn av vår nuvarande översättning och korrigerar felaktigheter.

I drömmens tjänst
Jovi, drots av Nordmark

Nordmark har nytt Furstepar

I en hård och riddelig final uppå Dubbelkriget möttes Sir Franz och Vicomt Arngrim.

Tan Franz och Tanista Willhelmina kröntes sedan i facklornas sken och regerar nu Nordmark säkert och väl.

Länge leve furstinnan Willhelmina!
Länge leve furst Franz!
Länge leve Nordmark!

Ett upprop efter Nordmarks händiga damer och herrar.

Insvepte i en ogenomtränglig mjölkdimma drömmer jag om banketter i Gyllengran, gästabud i Gotvik och storståtlighet i Attermark. Jag hade äran att på Gourmetfesten i Styringheim insväras som Nordmarks Präntare och börjar nu treva efter oket. För att verkligen kunna gräva djupa fåror och så livsdugliga frön i denna Nordmarks bördiga jord behöver jag er hjälp.

Alla mer eller mindre händiga damer och herrar, unga som äldre, som är minsta intresserad av kalligrafi och illumination eller annat hantverk som kan vara till gagn för furstendömets skråll- och gåvmakeri uppmanas härmed anmäla sig till mig. I synnerhet om ni vill ha fursteliga uppdrag. Jag behöver då få veta ditt namn, persona, vilken lokalgrupp du är aktiv i, om du helst kalligraferar, illuminerar eller båda, eller om du gör något annat hantverk och vilken tidsperiod du föredrar.

Inget värmer mitt hjärta mer än att se flinka fingrar arbeta med skrållmakeriets ädla konst. För att underlätta för både er och mig uppmuntrar jag er till att organisera er. Det kan både vara ekonomiskt att gemensamt köpa in material, men också vara inspirerande. Med lite tur går det att ordna workshops också.

Saknar du en skrålla?

Som Nordmarks nytillträdda Präntare är jag på jakt efter alla som säger sig sakna handbegripligt bevis på sin utmärkelse, oavsett om det är din AoA sedan kungen av Kaid, eller det senaste eventets promisary. Jag behöver veta vad du heter (persona), vilken utmärkelse, vilket event (när och var) och vilket kronpar som delade ut.


Skicka dina uppgifter till: tide_gam©yahoo.com eller ring/smsa till: 0739096066

I eder tjänst.

Adorián Piroska
Gå till sidan   <<      
 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett mail till webmaster (at) nordmark.org