Nordmark.org

Kommande

12 december
Bågskyttetävling


Välj språk

Nytt medlemssystem för SKA Nordmark är nu igång

Hej Nordmark!
Nu äntligen är vårt nya medlemssystem igång! Detta innebär en del förändringar för dig som enskild medlem och även för samtliga lokalgrupper inom Nordmark. Det nya medlemssystemet innebär bl.a. moderna betalningslösningar, bättre maillistor och GDPR anpassning.

Vi kommer inte flytta över någon information som finns om dig i gamla census. Census kommer stängas ner när vi har sett att alla medlemmar har registrerat sig i nya systemet.

Du som medlem kan nu registrera dig i det nya systemet och betala din medlemsavgift för 2020. Medlemskap gäller för kalenderår oavsett hur din ev. lokalgrupp har gjort tidigare. Nu när systemet är nytt så måste samtliga medlemmar själva gå in och registrera sig som om du vore en ny medlem. Behåll inloggningsuppgifterna när du skapar ditt konto så att du i framtiden smidig kan logga in och ändra uppgifter.

Steg för steg instruktion hur du registrerar dig
Gå till [länk]
Klicka på Bli medlem i menyn överst på sidan
Fyll i hela formuläret
SCA titel - låt vara tomt om du inte har någon titel i föreningen
SCA namn - skriv det SCA namn du valt (det behöver inte vara officiellt registrerat) eller lämna tomt om du ännu inte har valt ett namn i föreningen
Gick med datum - syftar på när du ursprungligen gick med i föreningen men om du inte kommer ihåg kan du gissa eller låt det bara stå dagens datum
Intresseområden - dessa används för att automatiskt skapa maillistor till alla som har fyllt i här
Är du osäker på vilken medlemsavgift du ska betala kan du hitta information om alla avgifter på sidan Om oss.
Läs integritetspolicyn om du inte redan har gjort det
Välj betalsätt och fullfölj betalningen

När betalningen har gått igenom och vi har hunnit hämta in betaluppgifter från banken kan du logga in och se ditt digitala medlemskort (pdf). Tips är att spara ner den till din mobil ifall du ska visa upp det på event och det är dålig täckning på eventsiten eller du inte vill använda mobildata på event utomlands.Till dig som har barn
För att du själv ska kunna registrera ditt barn i systemet (vilket vi gärna ser att du gör även om avgiften är 0 kronor) så måste barnet ha en unik mailadress. Du väljer ordinarie medlemsskap och systemet kommer automatiskt ställa om till rätt prislapp utifrån barnets ålder. När barnet senare blir äldre och kommer upp i en annan medlemsavgiftsgrupp så räknar systemet automatiskt om det då. Här finns 2 olika alternativ på hur du löser detta:
Barnet har redan en egen e-postadress och du tycker det är ok att även infomail och fakturor kommer till den adressen - använd den och registrera som vanligt.
Du vill ha faktura och infomail till din mailadress. Registrera ditt barn med en variant av din mailadress som innehåller ett plustecken så kommer det komma upp en extraruta för e-post där du skriver in din riktiga e-postadress. Till exempel om du ska registrera din son Kalle och har adressen mamma.andersson©gmail.com. Skriv in mamma.andersson+kalle@gmail.com i rutan för e-post. Sedan i den extraruta som kommer upp fyller du i mamma.andersson©gmail.com. Då är inloggningsuppgiften mamma.andersson+kalle@gmail.com och fakturor kommer till mamma.andersson©gmail.com.

Till dig som är ansvarig för en lokalgrupp
Alla lokalgruppers medlemsavgifter kommer landa på ett särskilt konto hos Nordmark som bara används för medlemsavgifter. Nordmarks kassör kommer med jämna mellanrum flytta över alla medlemsavgifter som tillhör er lokalgrupp till lokalgruppens konto. Lokalgruppens kassör & drots kommer ha administratörsbehörighet för er grupp och kan när som helst logga in och se uppgifter på samtliga medlemmar i föreningen och vem som har betalat sin medlemsavgift eller inte.
Nordmarks kassör kommer precis som de senaste åren att skicka en faktura till varje lokalgrupp i början av januari för er lokalgrupps medlemsavgift till Nordmark för året 2020. Denna avgift baseras på antalet medlemmar 13 år och äldre som lokalgruppen hade 31 december 2019. För 2020 är denna avgift 100 kr/person. Lokalgruppens kassör betalar in denna avgift till Nordmark precis som tidigare.

Till dig som är autokrat
Det är viktigt att vi får med alla våra medlemmar i det nya systemet och därför kommer vi behöva hjälpas åt att kontrollera att alla registrerat sig och hjälpa de som ev får problem med detta. Styrelsen ber därför att vi åter börjar kontrollera medlemskap vid trollet på samtliga event så att vi kan fånga upp de som inte lyckats registrera sig eller behöver hjälp att lära sig få fram sitt digitala medlemskort. Vi kommer även om möjligt vilja få lite utrymme att sitta med en dator för att kunna hjälpa de som ännu inte har registrerat sig så att de kan få göra detta på plats.


Om du har frågor gällande dig själv, din lokalförening eller ditt event så tveka inte att kontakta oss.

Duchessa Isabetta del Verde (Clara Brandkvist) clara©brandkvist.com
Mistress Ingrid Audardotter (Annika Nyman) ingrid.audardotter©gmail.com
Baroness Tova från Attemark (Marina Hägg) drots©nordmark.org
Herr Morten kanik (Martin Eriksson) kassor©nordmark.org

Hälsningar
SKA Nordmarks styrelse

Årsmöteshandlingar

Hej.

Nu finns årsmöteshandlingar för SKA Nordmark att ladda ner här http://nordmark.org/download.php?list.28

Snart Furstetornering igen!

Nytt år, nya möjligheter och ny furstetornering! Första helgen i mars, på Torsö i det vackra Ulvberget! Anmälan öppnar den 10 januari, kl 20. Mer information följer.

Deltagare i furstetornering tisdag 9 augusti 2016 på Medeltidsveckan i Visby

Herr John Smith för Grevinna Jovi Torstensdottir

Eino Karjalainen för Viscountess Kareina Talventytär

Baronessan Alma van Harderwyk för Baron Skafte Vaghorne

Herr Einar Helsinge för Fru Silwa af Swaneholm

Herr Bjaere af Lönnamo för Fru Maria Karlbirgersdotter

Herr Erik Knutsson Drake för Fru Gerdis av Bure

Herr Erich Olavsson Haane för Fru Elisabet Nilsdotter

Herr Torulf Blotulfsson för Lady Ermin

Fru Fenja Benbryte för Herr Robin of Isle

Fursteparets arvsturnering

Besluten är många så här i slutet av vår regeringsperiod. Det är med blandade känslor vi kallar till vår arvsturnering. Vi ser fram emot att få se ett nytt värdigt par kliva fram och ta över Nordmarks mest strålande kronor!

Vår arvsturnering kommer att hållas under tisdagen den 9 augusti 2016 i Visby under Medeltidsveckan. Exakt tidpunkt på dagen och plats är ännu inte beslutat men vi lovar att återkomma så fort vi har närmre besked.


Deltagande par i furstetorneringen måste ansöka om rätt att deltaga med ett brev ställt till fursteparet och furstendömets drots senast tre veckor innan dagen för furstetorneringen

Genom att göra gott fruktar vi icke
/Ludvig Furste, Blenda Furstinna

Dragon's Tale online

There are a new way of reading Dragon's Tale online
Go to [länk] and log in with the same login information that you use to renew your membership.
If you are member of an affiliation (for example Nordmark or Aarnimetsä) and don't have a SCA inc membership number you should log in with
User Name - affiliate (all lowercase)
Password - affiliate (all lowercase)

There is even an option to "remember me on this computer", so you don't have to enter in your login information each time!
The nuances of logging in are on the left side of the screen, including methods for getting help.

Once you are logged in:
At the top of the screen are the membership options. Click the button for newsletter access on the far right. This will open the directory of Kingdoms which remains unchanged.

Note that on the directory of Kingdoms, there is a folder marked Archives. This is where the older issues of the electronic newsletters are maintained. These files currently go back to March 2012 when we first introduced electronic newsletters.

If you have any difficulties or questions, please email membership©sca.org. Include your Legal Name, membership number, and a brief explanation of the problem you're experiencing.

With regards
Jovi Torstensdottir
Kingdom Chronicler

Kallelse till Ting i furstendömet Nordmark

Datum onsdag 4 maj klockan 10.20 i Tavernan på dubbelkriget

Under tinget kommer vi att diskutera lagändring av Nordmarks lag samt furstendömets utmärkelser.


Varmt välkomna önskar Isabetta del Verde, Nordmarks drots

nordmarks_lag_frslag_150928.pdf

Kallelse till EXTRA ÅRSMÖTE i SKA Nordmark

Datum onsdag 4 maj klockan 10.00 i Tavernan på dubbelkriget

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare (en eller två)

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av föredragningslista

5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt

6. Stadgeändring - andra läsningen

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutande


Varmt välkomna önskar Clara Brandkvist, ordförande i SKA Nordmark

forslag_till_stadga_for_ska_nordmark_till_extraarsmotet_1605041.pdf

Ny Drots av Nordmark och tillika Ordförande i SKA Nordmark.

Nordmarks årsmöte hölls i helgen och Lady Isabetta del Verde (Clara Brandkvist) klev på som ny Drots av Nordmark och tillika Ordförande i SKA Nordmark

Vi tackar Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer) som avgående Drots av Nordmark och Ordförande i SKA Nordmark.

Vivat Vivat Vivat

Årsmöte 2016

Nu är det snart dags för Nordmarks årsmöte.
handlingarna kan du ladda ner här


Dagordning SKA Nordmark Årsmöte 2016
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras
§7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
§8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
§10. Val av två revisorer för den kommande ettårsperioden.
§11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
§12. Fastställande av avgift för enskild medlem för den kommande ettårsperioden.
§13. Fastställande av avgift för institutionell medlemför den kommande ettårsperioden.
§14. Fastställande av grupper med institutionell status
§15. Propositioner
§16. Motioner
§17. Övriga frågor
§18. Mötets avslutande
Gå till sidan       >>  
 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett mail till webmaster (at) nordmark.org