edeltidsföreningen
ordmark

usik och dans är roligt, och självklart ägnar vi oss även åt det. Många musicerar på allehanda instrument, såsom säckpipa, harpa, krumhorn etcetera. Musiken som spelas är mestadels tidsenlig från medeltid eller renässans, men även folkmusik förekommer.

Danserna som finns är många och allt från enkla ringdanser (branle) till väldigt komplicerade renässansdanser med många turer. Det finns gamla dansmanualer från medeltiden bevarade, och det är därifrån vi hämtat hur stegen och turerna gick till. Många i föreningen är ganska duktiga på att dansa och gör det gärna. De som är riktigt duktiga är ibland rentav med på offentliga dansuppvisningar.

Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
ågskytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt